Screenshot 20230822 145939 Pinterest

Aanvaarden van een erfenis

Na overlijden van een dierbare staan de erfgenamen voor een reeks belangrijke beslissingen die snel genomen moeten worden.  

  •  Wie organiseert de uitvaart? 
  •  Gaat u de nalatenschap zomaar aanvaarden? 

De ondernemer en zijn/haar  (toekomstige) nalatenschap

Als ondernemer ben je altijd bezig met de dag van morgen. Wat er met het bedrijf gebeurt na je overlijden of als je wilsonbekwaamheid wordt. Dit heb je zelf in de hand. Regel het goed, dit geeft duidelijkheid voor als het moment daar is.

De ondernemer overlijdt; De onderneming niet!

Begrippen in het erfrecht

Het erfrecht is het geheel van rechtsregels en wetsbepalingen dat de overgang van de nalatenschap op de erfgenamen regelt. Er zijn 2 soorten erfrecht: Wettelijk erfrecht ( Als er niets is vastgelegd in een uiterste wil) en testamentair erfrecht (de wensen zijn per testament vastgelegd bij de notaris)

Trouwen

Superleuk! Wellicht zijn jullie al druk met de voorbereiding voor jullie mooie dag.

Er mag ontzettend veel geregeld worden: denk bijvoorbeeld aan de taart, de ringen, de locatie enzovoorts. Genoeg keuzes om te maken en er is van alles mogelijk. Welke keuze maken jullie betreft het huwelijk? Zorg dat jullie het nu goed regelen en weten hoe het zit! 

Levenstestament

In een levenstestament kunt u iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen als u bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval wilsonbekwaam wordt. 

Nabestaanden ontzorgen

Veel nabestaanden blijven achter met onbeantwoorde vragen, dit voorkomt u door de nalatenschap vooraf te regelen. 

Het klinkt pittig, maar hoe ongelofelijk makkelijk is het om zelf een dossier voor nu (uw eigen administratie) te hebben en voor uw nabestaanden later?

Langstlevende testament

We hebben een langstlevende testament....

Als echtgenoten of geregisteerd partners vóór 2003 na het eerste overlijden alles zo goed mogelijk voor de langstlevende wilden regelen, was het eigenlijk bijna altijd nodig om een testament te maken.

Erfbelasting

Erfbelasting is een belasting over verkrijgingen uit nalatenschappen.

Een preciezer gezegde: een belasting over de overgang van vermogen door overlijden.

Samengestelde gezinnen

Hoe de erfenis wordt verdeeld bij samen gestelde gezinnen hangt af van verschillende factoren. De wijze van verdeling van de erfenis is ook in het geval van een samengesteld gezin volgens de wettelijke verdeling als er geen testament is opgesteld.

Digitale nalatenschap

Vergeet u niet uw digitale nalatenschap te regelen!

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders te weinig met hun digitale nalatenschap bezig zijn. Tijdens het leven zijn we echter steeds meer en meer digitaal actief.

Huisdieren

Uw huisdier verdient toch ook de zorg en aandacht als u er niet meer bent of zelf niet meer toe in staat bent?

Regel dit op tijd als onderdeel van de voorbereiding van uw nalatenschap!

Samenwoners

Samenwoners opgelet:

Maak behalve een samenlevingsovereenkomst met verblijvingsbeding ook een testament. Een testament is van belang om de langstlevende beter te beschermen en meer rechten te geven.

Praten over de dood

SIRE heeft een campange.

Net een andere invalshoek, maar ook ik als RegisterExecuteur vind het van groot belang dat u over de dood praat én uw nalatenschap goed voorbereidt. Dit geeft rust en voorkomt problemen. Plakkertjes alleen zijn niet voldoende.

Meer lezen

Voogdij regelen

Ruim 70% van de ouders heeft voogdij (nog) niet vastgelegd.

Zodra je baby wordt geboren verandert je leven compleet. Samen met je partner wil je het beste voor je kind en jullie gezin. Je denkt er liever niet over na,

Geruzie in de familie over de erfenis?

Wist je dat 2 op de 3 afwikkelingen van een erfenis eindigt in een conflict?

Wellicht is geld wel de voornaamste verklaring van deze stijging. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren drastisch gestegen, dus meer vermogen in de stenen. Daarnaast hebben mensen meer spaargeld op de bank staan dan vroeger.

info@jolandaspek.nl