Erfbelasting

Erfbelasting is een belasting over verkrijgingen uit nalatenschappen. Een preciezer gezegde: een belasting over de overgang van vermogen door overlijden.

Of er erfbelasting betaald moet worden hangt af van veel verschillende factoren. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u vaak betaalt.

Veel mensen denken dat bij de langstlevende door de hoge vrijstellingspercentage geen aangifte erfbelasting gedaan hoeft te worden. Dit is niet raadzaam. Zeker als er kinderen zijn, dan hebben deze een vordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de erfbelasting voor uw erfgenamen te verlagen. Het loont om hulp te vragen bij de aangifte erfbelasting. Als u er meer over wilt weten, neem contact op.