Samenwonen

Samenwonen is meestal een feestje. Het is een begin van een mooie nieuwe fase in jullie leven. Er zijn veel leuke dingen om over na te denken: welke kleuren voor in het huis, de meubels en hoe jullie van een gezellig gezamelijk huis een thuis maken.

Er zijn ook minder leuke dingen om over na te denken en te bespreken. De meest voor de hand liggende zijn de lasten, wie betaalt welke rekening, hoe doen jullie de gezamelijke spullen aanschaffen? 

Vaak denk u er niet over na of schuift u het liever voor u uit....... maar, als nu toch alles rooskleurig is, waarom dan ook niet bespreken wat u wilt doen bij een breuk. Elke relatie eindigt. Hetzij door uit elkaar gaan of door overlijden van één van jullie. 

Verstandig is het om het juridisch vast te leggen. Voorkom problemen en pak de verantwoordelijkheid voor elkaar. U wilt toch niet dat uw partner of uzelf voor nare verrassingen komen te staan?

Hoe regelt u het juist?

Er zijn diverse mogelijkheden. vaak wordt gedacht: komt nog wel, misschien gaan we ooit trouwen of kiezen we voor geregistreerd partnerschap. Dan wordt u door de wet als partners van elkaar gezien en is het wel gelijk voor de wet geregeld. Meer dan de helft van de samenwonenden willen deze keuze nu (nog) niet en blijven liever gewoon als samenwonenden zonder verdere verplichtingen bij elkaar. Sommige kiezen voor een samenlevingscontract, echter dan bent u er nog niet. Zeer raadzaam is het om een testament op te stellen.

Heeft u kind(eren), huisdier(en) of een grote familie? Dit gaat misschien goed, maar misschien ook niet. Als RegisterExecuteur help ik jullie met de voorbereiding van de toekomstige nalatenschap. Samen nemen we jullie persoonlijke situatie onder de loep en regelen bij de notaris de juiste documenten voor de toekomst. Dit gaat zeker rust geven en kan conflicten voorkomen.

Wat gebeurt er als één van jullie komt te overlijden?

Als u zelf niets regelt dan regelt de wet het wel.

Als u overlijdt en u heeft geen testament dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. En daar wordt gewerkt met groepen van nabestaanden. 

In de 1ste groep zijn de echtgenoot of geregisteerd partner en de kinderen van de overledene voor gelijke delen erfgenaam. Dan komt de 2de groep inzicht, opgevolgd door groep 3 en 4.

Stel, uw broers/zussen en ouders (groep 2) zijn de erfgenamen en helaas niet uw partner. Samenwonenden zijn immers volgens het erfrecht weinig van elkaar. Daar zit uw partner dan, zonder geliefde alleen in jullie huis. Ding dong, de erfgenamen op de stoep en vragen om de spullen van u. U heeft geen inbreng meer. In diepe rouw heeft uw partner niet alleen het verlies van een dierbare te verwerken, maar ook nog eens de hectiek van waar uw partner naar toe kan en wat te doen met de gezamelijke spullen. De erfgenamen hebben recht op de helft van jullie gezamelijke spullen. Ik hoor u denken, nee joh, dat gebeurt niet. Zo is mijn familie niet. Mooi als uw familie niet zo is, maar helaas eindigen 2 op de 3 nalatenschappen in conflicten. Door rouw zijn emoties zoals verwerking en beleving anders. Dus waarom niet uitsluiten en regelen?

Notaris

Vanaf 16 jaar en ouder en bent u wilsbekwaam, dan kunt u naar de notaris om een testament op te stellen. In het testament regelt u wat er moet gebeuren met uw nalatenschap. Denk daarbij vooral aan: benoeming van erfgenaam, uw vermogen, spullen en woning. Een testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister.

Vrijstelling erfbelasting bij samenwonen

Heeft u terwijl u samenwoont minimaal 6 maanden voor overlijden een samenlevingscontract gesloten bij de notaris? Of staat u zonder notarieel samenlevingscontract al 5 jaar op hetzelfde adres ingeschreven als samenwonenden? Dan geldt er een vrijstelling voor erfbelasting tot een wettelijk bepaald bedrag. In dat geval krijgt u te maken met een lager belastingtarief van 10 tot 20 procent. Stel uw familie is inderdaad gul en doet een schenking aan uw partner, dan betaalt uw partner hier 30 tot 40 procent schenkingsbelasting over.

Samenlevingscontract

U erft niet automatisch wanneer er een samenlevingscontract is opgesteld. Wel kunt u het één en ander regelen rondom het overlijden van één van de samenwonenden. Bijvoorbeeld dat na overlijden bezittingen van de ene partner overgaan op de andere partner. Dit noemt u een verblijvingsbeding. Hierbij krijgt de langstlevende partner bepaalde eigendommen op grond van een contract. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw partner in het huis kan blijven wonen. Wel moet in deze situatie nog erfbelasting betaald worden.

We doen het zelf wel op papier zetten......

Het zelf op paier zetten noemen we een codicil. Dit moet handgeschreven zijn en voorzien zijn van datum en handtekening. Niet alles kan hierin worden vastgelegd. Wat niet mag: personen aanwijzen als erfgenaam of geldzaken vastleggen. Een codicil is niet de oplossing om uw partner met wie u samenwoont als erfgenaam te benoemen.

blogs