Voogdij regelen

Zodra je baby wordt geboren verandert je leven compleet. Samen met je partner wil je het beste voor je kind en jullie gezin. Je denkt er liever niet over na, maar de situatie kan zich voordoen dat jij en je partner niet meer voor jullie kind kunnen zorgen. Een voogdij is tot 18 jaar. Is je kind geen baby meer, maar ook geen 18, lees dan snel verder!

Wat gebeurt er als je niets geregeld hebt?

Als je niets geregeld hebt over de voogdij gaat de Raad van de Kinderbescherming de zorg voor jullie kind op zich nemen en mede beslissen wie de voogdij over jullie kind krijgt. Dit is een zeer moeilijke situatie voor je kind en voor de familie of vrienden.

Wie kies je als voogd?

Een persoon kiezen is vaak een hele uitdaging. Immers jullie willen beiden het vertrouwen hebben in die persoon. Jullie willen zeker weten dat je kind goed verzorgd, opgevoed en gesteund wordt.

Tips voor kiezen van een voogd:

  • De voogd moet minimaal 18 jaar oud zijn.
  • De voogd mag niet onder curatele staan en/of lijden aan een geestelijke stoornis.
  • Is de voogd in staat om de kosten te dragen voor de verzorging en opvoeding van je kind?
  • Is de voogd niet te kwetsbaar voor gezondheidsproblemen en/of eerder overlijden.

Voogdij regelen en vastleggen?

Dat kan op 2 manieren:

  • Via het gezagsregister. Dit is kosteloos, openbaar en hierin worden geen wensen over de financiële bewindvoering, verzorging en dergelijke vastgelegd.
  • Via de notaris in een testament: kosten variëren per notaris, hierin kun je wel alle wensen over de financiële bewindvoering, verzorging en dergelijke vastleggen.

Om de voogdij vast te leggen, moet je ouderlijk gezag hebben.

Als moeder heb je dit automatisch. Als partner heb je dit automatisch bij geregistreerd partnerschap of huwelijk. Is dit niet het geval? Dan kun je je kind erkennen en het gezag aanvragen. Dit is al mogelijk en raadzaam vanaf de 24ste week van de zwangerschap.

Advies nodig bij het regelen van voogdij?

Heb je een voogd in gedachten laat mij je helpen het goed vast te leggen. Voor wat betreft de voogdij zijn er diverse mogelijkheden. Zullen we de juiste stappen samennemen? Iedere situatie heeft zo zijn eigen behoeftes en wensen. Stel het niet uit, maar regel het goed voor jullie dierbaren!