Afwikkeling

Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap?

Erfenis

Waar moet u allemaal aan denken met het afwikkelen van de erfenis:

 • Is er een testament aanwezig?
 • Is er een onderneming in de nalatenschap?
 • Wie zijn de erfgenamen?
 • Welke keuze  maakt u betreffende de erfenis? 
 • Is er een volmacht aanwezig voor executeur?
 • Verklaring van erfrecht.
 • Boedelbeschrijving.
 • Spoedeisende zaken: zoals gemeente, Sociale verzekeringsbank en Belastingdienst informeren.
 • Kennisgeving aan instanties.
 • Administratie.
 • Inboedelgoederen verdelen/verkopen.
 • Woning: huur opzeggen of verkopen.
 • Belastingen zoals inkomsten- en erfbelasting.
 • Verdeling mits alle administratieve, juridische en fiscale zaken zijn afgerond.

Kunt u hulp gebruiken? Ik help u van begin tot einde met de afwikkeling van met de erfenis door alle bovengenoemde zaken samen of voor u te regelen.

Waarom hulp van een onafhankelijk partij?

De afwikkeling van een erfenis is niet eenvoudig en kost vaak veel tijd. Dit is een emotionele periode wat stressvol kan zijn. Voor de afwikkeling van een erfenis is het van belang dat alle erfgenamen van de overledene bekend zijn.

Is er sprake van verstoorde familieverhouding, dan kan een vlotte afwikkeling van de erfenis belemmerd worden, waardoor gezamelijke beslissingen niet genomen worden. 

In sommige gevallen kunnen erfgenamen niet of lastig in staat zijn om een erfenis af te wikkelen,

Bijvoorbeeld wanneer;

 • Een erfgenaam minderjarig is.
 • Een erfgenaam failliet is verklaard.
 • Een erfgenaam in de wettelijke schuldsanering is betrokken.
 • Een erfgenaam onder bewind is gesteld.
 • Een erfgenaam in het buitenland verblijft.
 • Of vanwege emotionele belasting.

Ik bied een helpende hand, een luisterend oor, denk met u mee, adviseer en handel transparant en vakkundig om met alle betrokkenen de erfenis af te wikkelingen.

We bespreken niet alleen praktische zaken, maar ook de juridische en financiële zeken. Het belangrijkste is dat de belangen van alle betrokken juist zijn voor nu en in de toekomst. 

Met het digitale Nalatenschapsdossier heeft iedere erfgenaam haar/zijn eigen unieke code om de afwikkeling te kunnen volgen. Dit op het moment dat het u uitkomt. Zo worden conflicten voorkomen en heeft u geen tijdverlies. 

U staat er niet alleen voor!

info@jolandaspek.nl