Erfenis aanvaarden

Allereerst is het belangrijk om te weten of u ook erfgenaam bent en recht heeft op de erfenis. In erfenissen zitten, al dan niet verscholen, soms schulden. Pas dus op bij het zomaar aanvaarden van een erfenis, aanvaardt dan ook de schulden!

Als u nog niet zeker weet hoe de erfenis gaat aanvaarden, pas dan op dat u zich niet als erfgenaam gedraagt. Op het moment dat u door uw gedrag een erfenis (per ongeluk) aanvaardt, aanvaardt u de erfenis met eventuele schulden. Een gedrag van aanvaarden is bijvoorbeeld: geld opnemen van de rekening en/of een schuldeiser betalen met geld uit de nalatenschap of met eigen geld. Uitvaartkosten mag u wel betalen. Spullen van de erflater meenemen is niet raadzaam. 

Er zijn 3 keuzes beschikbaar, welke keuze voor u het beste is, hangt af van uw situatie. Iedere erfgenaam neemt een eigen beslissing over aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding van een erfenis kan mogelijk gevolgen hebben voor uw uitkering of toeslagen. 

Zuiver aanvaarden:  
Als u kiest voor een zuivere aanvaarding van de nalatenschap, dan erft u alle bezittingen en schulden. De schulden zullen door u privé voldaan moeten worden. 

Beneficiair aanvaarden: 
Als u kiest voor een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap, dan erft u de erfenis, maar bent u niet privé aansprakelijk voor de schulden. U zult wel moeten zorgen dat de schulden van de erflater voldaan kunnen worden aan de schuldeisers. Als de nalatenschap beneficiair aanvaard wordt moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels afgewikkeld worden (vereffeningsprocedure). Dit is iets meer werk voor de erfgenamen en brengt wat extra kosten met zich mee. Het is belangrijk dat dit proces goed verloopt. Anders loopt u de kans de schulden uit de erfenis uit eigen zak te moeten betalen.  

Verwerpen: 
Als u kiest voor verwerpen van de nalatenschap, dan krijgt u niets uit de nalatenschap (ook geen foto's of brieven). U bent dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden of betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Wie krijgt uw erfdeel? Is er een testament; dan bepaalt het testament wat er met uw erfdeel gebeurt. Zonder testament gaat uw erfdeel naar de wettelijke erfgenamen die na u komen. Bijvoorbeeld uw kinderen. Uw keuze van verwerping legt u vast bij de rechtbank.  

Erfgenamen jonger dan 18 jaar?  
Om hen te beschermen tegen eventuele schulden kunnen minderjarige kiezen tussen beneficiair en verwerpen. Zijn er minderjarige als erfgenamen vraag dan advies bij een RegisterExecuteur. Minderjarige erfgenamen zijn goed beschermd door de wet en hebben dus ook belangrijke aspecten om in de gaten te houden. Bijvoorbeeld een wettelijke vertegenwoordiger moet aangesteld worden. 

Waarom hulp inschakelen? 
Mocht u nu in de situatie zijn waarbij u erfgenaam bent, vraag hulp van een RegisterExecuteur. Juridische, persoonlijke en financiële aspecten maken dat een nalatenschap complexe vraagstukken kunnen bevatten.  

Zelf aan de slag gaan, zelfs met hier en daar hulp op het moment dat u vastloopt, brengt risico's met zich mee wat vaak kostbare gevolgen heeft. Het afwikkelen van een nalatenschap is geen experiment om te kijken of het lukt. Gemaakte fouten kunnen soms niet terug worden gedraaid. Zelfs de kleinste fouten kunnen al grote gevolgen hebben. 

Een RegisterExecuteur zorgt ervoor dat u geen zorgen heeft over de afwikkeling van de nalatenschap. Rouw heeft een grote impact op de betrokkenen en kan hun functioneren beïnvloeden. U hoeft dan niet alle financiële, juridische en praktische zaken te regelen zoals een huis verkopen, erfbelasting, gesprekken met derde over bijvoorbeeld abonnementen, verzekeringen en dergelijke.

Doorgaans levert een RegisterExecuteur meer op dan het kost. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of weten hoe ik u verder kan helpen? Laat uw vraag achter en binnen 24 uur heeft u een reactie op uw bericht.

© Jolanda Spek nalatenschappen en GrafiSjopMarjo