Alles over erfrecht
in duidelijke taal
JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Begrippen in het erfrecht

Het erfrecht omvat alle regels en wetten die de overdracht van de nalatenschap aan erfgenamen regelen. Er bestaan twee vormen van erfrecht: het wettelijk erfrecht (indien er geen testament is) en het testamentair erfrecht (opgesteld bij de notaris). Deze regels bepalen wie de erfenis ontvangt.

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

De ondernemer en nalatenschap

Als ondernemer bent u altijd bezig met de dag van morgen. Wat er met het bedrijf gebeurt na uw overlijden of als u wilsonbekwaamheid wordt. Dit heeft u zelf in de hand. Regel het goed, dit geeft duidelijkheid voor als het moment daar is.

De ondernemer overlijdt; De onderneming niet!

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Digitale nalatenschap

Vergeet u niet uw digitale nalatenschap te regelen!
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders te weinig met hun digitale nalatenschap bezig zijn. Tijdens het leven zijn we echter steeds meer en meer digitaal actief.

Spaarvarken met geld erbij rekenmachine en blok
JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Erfbelasting

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven op de verkrijgingen uit nalatenschappen. Met andere woorden, het is een belasting over de overgang van vermogen bij overlijden. Deze belasting wordt betaald door de erfgenamen en is afhankelijk van de waarde van de erfenis.

JS Nalatenschappen JS
JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Aanvaarden van een erfenis

Na overlijden van een dierbare staan de erfgenamen voor een reeks belangrijke beslissingen die snel genomen moeten worden.  

  • Wie organiseert de uitvaart? 

  • Gaat u de nalatenschap zomaar aanvaarden? 

Alles over testamenten
JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Testament

Erfrecht regelt de verdeling van bezittingen en schulden na overlijden volgens de wet.

Een testament is een document waarin iemand zijn of haar wensen vastlegt over de verdeling van bezittingen na overlijden. Het verschil is dat erfrecht door de wet wordt bepaald, terwijl een testament de persoonlijke keuze van de overledene weerspiegelt

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

(Register)
Executeur

Een executeur of volmacht is een persoon die de bevoegdheid heeft om de nalatenschap van een overledene te beheren en af te wikkelen volgens de opdracht in het testament of de wet. Deze persoon heeft de verantwoordelijkheid om de financiële en juridische zaken te regelen en ervoor te zorgen dat alles volgens de wet verloopt.

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Familie ruzie

Wist u dat 2 op de 3 afwikkelingen van een erfenis eindigt in een conflict?

Wellicht is geld wel de voornaamste verklaring van deze stijging. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren drastisch gestegen, dus meer vermogen in de stenen. Daarnaast hebben mensen meer spaargeld op de bank staan dan vroeger.

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Huisdieren

Uw huisdier verdient net zoveel zorg en aandacht als u er niet meer bent of zelf niet meer toe in staat bent.

Zorg ervoor dat uw geliefde huisdier goed wordt verzorgd door het op tijd regelen van zijn toekomst als onderdeel van uw nalatenschap. Maak deze belangrijke regeling en laat uw huisdier niet in de steek.

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Levenstestament

In een levenstestament kunt u een vertrouwenspersoon aanwijzen die uw belangen behartigt als u wilsonbekwaam wordt door ziekte of ongeval. Het is belangrijk om dit vooraf te regelen, zodat uw wensen worden gerespecteerd en uw zaken goed worden geregeld in moeilijke tijden.

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Nabestaanden ontzorgen

Veel mensen worstelen met onbeantwoorde vragen na het overlijden van een dierbare. Dit kan voorkomen worden door de nalatenschap op voorhand te regelen. Het opzetten van een persoonlijk dossier voor de eigen administratie is niet alleen makkelijk, het zorgt ook voor gemoedsrust bij nabestaanden in de toekomst.

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Samengestelde gezinnen

Bij samen gestelde gezinnen is de verdeling van de erfenis afhankelijk van diverse factoren. Zonder testament geldt de wettelijke verdeling, ook voor samengestelde gezinnen. Het is belangrijk om hierover goed na te denken en eventueel een testament op te stellen.

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Samenwonen

Samenwoners opgelet:
Naast een samenlevingsovereenkomst met verblijvingsbeding is het ook essentieel om een testament op te stellen. Een testament biedt de langstlevende partner extra bescherming en rechten. Zorg voor deze juridische documenten om jullie relatie en toekomst financieel en juridisch te waarborgen.

geregistreerd partnerschap of trouwplannen
JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Trouwen of partnerschap

Superleuk! Wellicht zijn jullie al druk met de voorbereiding voor jullie mooie dag. Er mag ontzettend veel geregeld worden: denk bijvoorbeeld aan de taart, de ringen, de locatie enzovoorts. Genoeg keuzes om te maken en er is van alles mogelijk. Welke keuze maken jullie betreft het huwelijk? Zorg dat goed geregeld is voor later!

JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

We komen & we gaan

Het einde van uw leven verdient net zoveel aandacht en voorbereiding als het begin!

Het is van groot belang dat u over de dood praat en uw nalatenschap goed voorbereidt. Het geeft rust en voorkomt problemen. Plakkertjes alleen zijn niet voldoende.

Voogdijschap regelen JS nalatenschappen
JS Logo(Afwikkelingen en nalatenschappen (3) (1)

Voogdij regelen

Ruim 70% van de ouders heeft voogdij (nog) niet vastgelegd.

Het is belangrijk om voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden en de toekomst van uw kind te beschermen.
Het regelen van voogdij kan gemoedsrust bieden en ervoor zorgen dat uw wensen worden gerespecteerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of weten hoe ik u verder kan helpen? Laat uw vraag achter en binnen 24 uur heeft u een reactie op uw bericht.

© Jolanda Spek nalatenschappen en GrafiSjopMarjo