Samenwonen

Samenwonen is vaak een feestje. Het markeert het begin van een prachtige nieuwe fase in jullie leven. Er zijn tal van leuke zaken om te overwegen: welke kleuren voor in huis, het kiezen van meubels en het creëren van een gezellig thuis samen.

Er zijn ook minder leuke dingen om over na te denken en te bespreken. De meest voor de hand liggende zijn de lasten, wie betaalt welke rekening, hoe doen jullie de gezamenlijke spullen aanschaffen? Vaak denkt u er niet over na of schuift u het liever voor u uit... maar, als nu toch alles rooskleurig is, waarom dan ook niet bespreken wat u wilt doen bij een breuk. Elke relatie eindigt. Hetzij door uit elkaar te gaan of door het overlijden van één van jullie. Verstandig is het om het juridisch vast te leggen. Voorkom problemen en neem verantwoordelijkheid voor elkaar. U wilt toch niet dat uw partner of uzelf voor nare verrassingen komen te staan?

Hoe regelt u het juist?
Er zijn diverse mogelijkheden. Vaak wordt gedacht: komt nog wel, misschien gaan we ooit trouwen of kiezen we voor geregistreerd partnerschap. Dan wordt u door de wet als partners van elkaar gezien en is het wel gelijk voor de wet geregeld. Meer dan de helft van de samenwonenden willen deze keuze nu (nog) niet en blijven liever gewoon als samenwonenden zonder verdere verplichtingen bij elkaar. Sommige kiezen voor een samenlevingscontract, echter dan bent u er nog niet. Zeer raadzaam is het om een testament op te stellen. Heeft u kind(eren), huisdier(en) of een grote familie? Dit gaat misschien goed, maar misschien ook niet.
Als RegisterExecuteur help ik jullie met de voorbereiding van de toekomstige nalatenschap. Samen nemen we jullie persoonlijke situatie onder de loep en regelen bij de notaris de juiste documenten voor de toekomst. Dit gaat zeker rust geven en kan conflicten voorkomen. Het heldere verhaal in duidelijke taal.

Wat gebeurt er als één van jullie komt te overlijden?
Als u zelf niets regelt dan regelt de wet het wel.

Als u overlijdt zonder testament, treedt het wettelijk erfrecht in werking. Dit betekent dat uw nalatenschap verdeeld wordt volgens bepaalde groepen van nabestaanden. In de eerste groep erfgenamen vallen de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen van de overledene. Zij erven elk voor gelijke delen. Als er geen echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen zijn, komen de erfgenamen uit de tweede groep aan bod. Deze groep wordt opgevolgd door de derde en vierde groep, waarbij de erfrechtvolgorde wettelijk is vastgelegd.

Vanaf 16 jaar en ouder en bent u wilsbekwaam, dan kunt u naar de notaris om een testament op te stellen. In het testament regelt u wat er moet gebeuren met uw nalatenschap. Denk daarbij vooral aan: benoeming van erfgenaam, uw vermogen, spullen en woning. Een testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister.

Heeft u terwijl u samenwoont minimaal 6 maanden voor overlijden een samenlevingscontract gesloten bij de notaris? Of staat u zonder notarieel samenlevingscontract al 5 jaar op hetzelfde adres ingeschreven als samenwonenden? Dan geldt er een vrijstelling voor erfbelasting tot een wettelijk bepaald bedrag. In dat geval krijgt u te maken met een lager belastingtarief van 10 tot 20 procent. Stel uw familie is inderdaad gul en doet een schenking aan uw partner, dan betaalt uw partner hier 30 tot 40 procent schenkingsbelasting over.

U erft niet automatisch wanneer er een samenlevingscontract is opgesteld. Wel kunt u het één en ander regelen rondom het overlijden van één van de samenwonenden. Bijvoorbeeld dat na overlijden bezittingen van de ene partner overgaan op de andere partner. Dit noemt u een verblijvingsbeding. Hierbij krijgt de langstlevende partner bepaalde eigendommen op grond van een contract. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw partner in het huis kan blijven wonen. Wel moet in deze situatie nog erfbelasting betaald worden.

Het zelf op papier zetten noemen we een codicil. Dit moet handgeschreven zijn en voorzien zijn van datum en handtekening. Niet alles kan hierin worden vastgelegd. Wat niet mag: personen aanwijzen als erfgenaam of geldzaken vastleggen. Een codicil is niet de oplossing om uw partner met wie u samenwoont als erfgenaam te benoemen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of weten hoe ik u verder kan helpen? Laat uw vraag achter en binnen 24 uur heeft u een reactie op uw bericht.

© Jolanda Spek nalatenschappen en GrafiSjopMarjo