Geruzie in de familie over de erfenis?

Wat is de oorzaak van al dat geruzie in de familie?

Wellicht is geld wel de voornaamste verklaring van deze stijging van het aantal ruzies. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren drastisch gestegen, dus meer vermogen in de stenen. Daarnaast hebben mensen meer spaargeld op de bank staan dan vroeger. Ook nemen meer mensen sneller de stap om naar de rechter te gaan dan in het verleden. Steeds meer mensen hebben geen contact meer met één of meerdere familieleden. Oorzaak is vaak geld met als resultaat een erfenis die niet afgehandeld kan worden. 

Is ruzie te voorkomen?
Vaak wel. Het huidige erfrecht is in 2003 vastgelegd voor alle Nederlanders. Het huwelijksrecht is in 2018 ook anders geworden. Regelt u niets, dan regelt de wet het voor u.
Andere mogelijkheid is een testament opstellen. Leg vast wie de erfgenamen zijn. Wilt u duidelijkheid geven waarom u een testament heeft opgesteld en waarom uw keuze vastgelegd is. Leg het uit in het testament. Duidelijkheid is belangrijk. 

Verandering van gezinssituaties. 
Een opmerkelijke stijging is te vinden in het aantal procedures betreffende de wettelijke verdeling. Hertrouwen is de afgelopen decennia enorm gegroeid. De kinderen uit het eerste huwelijk krijgen gedoe met de stiefvader of stiefmoeder. Voorbeeld: Vader trouwt met zijn nieuwe vriendin. De kinderen uit het eerste huwelijk zijn nog steeds zijn erfgenamen. De huidige partner van vader is nu alleen de langstlevende erfgenaam geworden. Alleen met een testament kunt u dit wijzigen. Dat betekent dat de kinderen uit het eerste huwelijk een, in de toekomst, opeisbare vordering hebben op de nieuwe partner van vader. De kinderen willen weten hoe groot hun vordering is. Helaas wil de langstlevende partner deze informatie lang niet altijd geven. Dit heeft te maken met de verschillende belangen. De kinderen hebben een belang bij een hoge vordering. Dat geld ontvangen zij wanneer hun stiefmoeder overlijdt. Stiefmoeder heeft een belang bij een lagere vordering. Zij moet namelijk erfbelasting betalen over de vordering van de kinderen van haar overleden echtgenoot.

Oplossing: 
Of dit soort gedoe ontstaat is echt per situatie verschillend. Dit hangt sterk af van de relatie die de kinderen hebben met de stiefouders. Als vader of moeder van de kinderen kunt u invloed hebben op de relatie tussen de kinderen en stiefouder. In de praktijk wordt het nog weinig gedaan. Ga van tevoren samen de toekomstige nalatenschap bekijken. Wat zou de toekomstige waarde zijn van de nalatenschap. Blijft de partner wel goed verzorgd achter? Mocht het erfrecht niet passend zijn, dan is een testament met de juiste wens op laten stellen een oplossing.  

Maak bespreekbaar hoe het straks allemaal moet en wat u wilt dat er gaat gebeuren. Dan bedoel ik niet alleen de uitvaartwensen, maar wat gebeurt er met de familiestukken? Een enorme uitdaging, maar zeker een aanrader! We doen in het leven zoveel voorbereiden, school, werk, trouwen en kinderen, kies ervoor om ook dit te plannen. 

Het helpt niet alleen uzelf een overzicht te hebben van wat goed of verbeterd kan worden in de toekomstige nalatenschap.

Geef duidelijkheid aan de achterblijvers voor als het moment daar is!

Meer informatie

Wilt u meer informatie of weten hoe ik u verder kan helpen? Laat uw vraag achter en binnen 24 uur heeft u een reactie op uw bericht.

© Jolanda Spek nalatenschappen en GrafiSjopMarjo