De ondernemer en zijn/haar (toekomstige) nalatenschap.

Geen vrolijk, maar wel een ontzettend belangrijk onderwerp om voor te bereiden. Denkt u: “Ik weet wat ik niet wil" of “dat gebeurt niet, ik ben nog jong en vitaal"? Het is verstandig om hier niet alleen over na te denken maar ook om het goed te regelen voor diegenen die achterblijven. Ook als u weet wat u niet wilt. U wilt toch ook dat uw dierbare nabestaanden goed verzorgd achterblijven? In Nederland zijn er veel ondernemingen en komen er jaarlijks veel ondernemingen bij. Wat er met het bedrijf gebeurt na uw overlijden, heeft u zelf in de hand. Hoe u het kunt regelen hangt wel af van de gekozen bedrijfsvorm. Regel het goed, dit geeft duidelijkheid voor als het moment daar is.

De ondernemer overlijdt; De onderneming niet!

Wanneer een ondernemer komt te overlijden, is het van essentieel belang om de nodige stappen te ondernemen voor de afwikkeling van zijn of haar zaken. Het regelen van de nalatenschap van een overleden ondernemer kan een complexe en emotionele aangelegenheid zijn. Er zijn verschillende juridische en praktische aspecten waar rekening mee moet worden gehouden om de afwikkeling op een correcte manier te laten verlopen.

  • Hoe nu verder met het bedrijf? 
  • Komen er nog wel voldoende inkomsten binnen voor het gezin? 
  • Zijn er schulden? 
  • Kunnen deze wel betaald worden? 
  • Wie zijn de erfgenamen en wat moeten (de erfgenamen) met de onderneming?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het overlijden te beginnen met het inventariseren van de activa en passiva van de onderneming en het opstellen van een overzicht van alle lopende contracten en verplichtingen. Daarnaast dient er contact te worden opgenomen met de betrokken instanties, zoals de belastingdienst, de Kamer van Koophandel en eventuele crediteuren en debiteuren. Het is verstandig om hierbij de hulp in te roepen van een ervaren jurist of notaris die bekend is met het afwikkelen van nalatenschappen van ondernemers. Het is belangrijk om eventuele schulden en verplichtingen van de onderneming in kaart te brengen en te bepalen hoe deze moeten worden afbetaald. Daarnaast moeten ook de eventuele rechten en aanspraken van erfgenamen op de onderneming worden vastgesteld. Het is verstandig om hierover duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen in een overeenkomst of testament.

Het kan ook nodig zijn om de onderneming tijdelijk voort te zetten om lopende zaken af te handelen en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Het is belangrijk om hierbij de belangen van alle betrokken partijen goed in het oog te houden en te streven naar een eerlijke verdeling van de nalatenschap. Het is aan te raden om tijdig advies in te winnen bij een expert op het gebied van erfrecht en ondernemingsrecht om ervoor te zorgen dat de afwikkeling van de nalatenschap op een correcte en juridisch verantwoorde manier verloopt.

Bent u ondernemer en weet u niet wat u allemaal ter voorbereiding voor het laatste hoofdstuk van uw bestaan kunt doen? Zullen we samen het gesprek aangaan? Dan nemen we de simulatie van het einde van uw onderneming door.

Dit geeft rust en zekerheid in een periode van rouw.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie of weten hoe ik u verder kan helpen? Laat uw vraag achter en binnen 24 uur heeft u een reactie op uw bericht.

© Jolanda Spek nalatenschappen en GrafiSjopMarjo