Erfrecht of testament?

Het kiezen van erfrecht of een testament is essentieel om de verdeling van bezittingen na overlijden te regelen. Vanuit het erfrecht wordt bepaalt wie de erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap verdeeld wordt, terwijl een testament meer vrijheid biedt om specifieke wensen vast te leggen. Het verschil ligt in de mate van controle en flexibiliteit.

Niet met alle 'al wat oudere' testamenten bereikt u na uw overlijden ook wat u voor ogen heeft gehad bij het opstellen ervan. Het is raadzaam om hier nog eens goed naar te (laten) kijken. Door wetswijzigingen of wensen kan het zijn dat uw huidige testament niet uitgevoerd wordt zoals uw het voor ogen had. Regelmatig een check op uw testament geeft duidelijkheid voor u en uw naasten.

In het huidige erfrecht (sinds 2003) wordt de langstlevende veel beter beschermd door de wettelijke verdeling. Daarbij zijn de langstlevende en de kinderen de erfgenamen, krijgt de langstlevende de beschikking over alles (de volledige nalatenschap) en krijgen de kinderen een niet-opeisbare vordering ter grootte van hun erfdeel. Het maken van een testament lijkt minder noodzakelijk.

Als echtgenoten of geregisteerd partners vóór 2003 na het eerste overlijden alles zo goed mogelijk voor de langstlevende wilden regelen, was het eigenlijk bijna altijd nodig om een testament te maken. Dit gebeurde dan meestal in de vorm van een zogenoemd langstlevende testament. Deze zijn er in veel soorten en maten. Denk bijvoorbeeld aan vruchtgebruik, de ouderlijke boedelverdeling, legaten van vruchtgebruik van de woning en van de inboedel, vorderingen met en zonder rente.Toch worden er nog steeds veel langstlevende testamenten gemaakt. Hierin kunnen in afwijking van het wettelijke erfrechtbepalingen worden opgenomen, die bijvoorbeeld voor de besparing van erfbelasting of voorkomen van de eigen bijdrage zorg interessant voor u kunnen zijn.

Let op: heeft u een testament gemaakt dan gaat dat altijd voor op de wettelijke verdeling zoals geregeld in het wettelijk erfrecht.

Oftewel: het ene testament is het andere niet.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of weten hoe ik u verder kan helpen? Laat uw vraag achter en binnen 24 uur heeft u een reactie op uw bericht.

© Jolanda Spek nalatenschappen en GrafiSjopMarjo